AVOKA SÈVIS PRIAVOKA SÈVIS TO

Anba la jou nan travay nan avoka-a refere a ki lè pandan yon jou kalandriye, lè yon avoka ap fè espesifik enstriksyon nan direktè lekòl la, kèlkeswa aktyèl la dire a nan travay li.

Nan dispozisyon ki nan èd legal avoka nan wikenn ak jou ferye, osi byen ke bay asistans legal ki gen rapò ak depa a nan yon avoka-nan yon lòt lokalite peye a se pa pi piti pase doub la kantite lajan.

Lè yo bay asistans legal ki gen rapò ak depa a nan yon avoka soti nan yon lòt kote, peman nan vwayaj ak sibsistans depans nan ka sa a yo dwe detèmine pa akò pati yo, men yo pa pouvwa dwe mwens pase pri a nan aktyèl la depans sa yo ki nan konsèy