ÈD NAN YON AVOKA FANMIEDE AVOKA FANMI

Debaz legal zak ki kontwole zafè fanmi se Kòd la pou Fanmi. Se li ki prensipal yo lwa sou ki pi divès kalite a avoka ak avoka nan defann enterè yo nan kliyan an.

Fanmi avoka oswa avoka nesesè lè gen kalite sa yo nan diskisyon fanmi:

ki soti nan maryaj ak fanmi relasyon yo nan mari oswa madanm yo;

ki rive soti nan relasyon legal «mari oswa madanm ak timoun yo»;

lòt fanmi diskisyon yo.