FREE LEGAL HELPASISTANS LEGAL GRATIS

Dispozisyon ki nan èd legal gratis yo ta dwe baze sou prensip sa yo kòm objektivite, enpasyalite, ponktyalite, egalite nan aksè sitwayen yo asistans ak konfidansyalite nan dispozisyon li yo.

Patisipan yo nan piblik la nan sistèm nan èd legal gratis yo pouvwa Egzekitif la otorite yo ak enstitisyon yo sibòdone, pouvwa Egzekitif la otorite yo ki nan manm nan òganizasyon an, gouvènman an biwo legal yo, avoka yo ak notarya

An akò ak lwa an kò yo nan nan Egzekitif pouvwa a nan rejyon yo deside etabli si wi ou non yo eta a legal Biwo oswa enplike nan dispozisyon ki nan èd legal gratis avoka.

Yo yo fèt pou detèmine kantite lajan an ak pwosedi nan salè nan avoka yo ak konpansasyon nan depans yo sou rann nan yon èd legal gratis