Ki jan pou li retounen pousan de achte yon apatman. Dediksyon taks lè yo ap achte yon apatman