Ki jan yo jwenn yon kopi nan yon Divòs yo nan Lòd, Sètifika Divòs la oswa lòt dokiman tribinal yo — Ministè a nan Pwokirè JeneralYo nan lòd yo jwenn yon kopi nenpòt nan dokiman sa yo, ou dwe fè demann yo soti nan biwo tribinal kote ka a te kòmanse. Si ou se kapab patisipe nan moun, ou ka mande yon reprezantan ale sou non ou oswa ou ka ekri nou nan biwo tribinal yo. Ou ka vle rele tribinal la nan biwo a nan avanse yo mande enfòmasyon sou nenpòt ki etap sa yo ki nesesè yo nan lòd yo jwenn dokiman yo.

se chaje yo nan lòd yo jwenn yon Sètifika Divòs.

Kopi nan sipò timoun lòd yo disponib sou demann nan biwo tribinal kote tribinal la dosye yo sitiye

Sonje sepandan ke CRDP kapab fèt sèlman bay ou ak divòs ou rejis nimewo epi pa gen kopi nan divòs sètifika.

Dokiman pou divòs yo ki te akòde nan Ontario anvan yo ka jwenn nan Achiv yo nan Ontario

Achiv anplwaye yo pral mande pou ane a divòs la te akòde, tribinal la kote yo ak tribinal la nimewo dosye. Si ou pa gen enfòmasyon sa a, ou ta dwe kontakte tribinal la oswa biwo Santral la Rejis nan Pwosedi Divòs