Ki jan yo Ranpli yon Pwosè: Nan-Pwofondè Konsèy nan men yon Sivil LitigatorYon pwosè se yon fason pou fòse yon moun ki te blese ou, nan vyolasyon de lwa a, pou konpanse ou finansyèman pou domaj yo ou gen yo soufriPwose yo se chè, se konsa ou ta dwe sèlman yon sèl dosye si ou gen yon diskisyon lejitim yo ke yo pa kapab rezoud yon lòt fason. Anvan ou ranpli pwosè ou, anboche yon avoka ki espesyalize nan pwoblèm ou. Asire ou ke ou gen kanpe legal yo rele nan leta, ki vle di ke ou ve yo te dirèkteman blese oswa blese pa moun nan ou vle yo rele nan leta, ak pale avèk avoka ou sou sa ki tribinal, ou ta dwe dosye a nan. Bouyon manda a kite lòt pati a konnen ke ou ap rele yon pwosè kont yo, lè sa a, ekri yon plent ki dekri ki sa w ap rele yon pwosè kont yo pou yo. Voye tou de dokiman pou akize a pou yo kòmanse pwosè a Pou konsèy sou kòman pou anboche yon avoka pou pwosè ou soti nan soti Sivil Litigator ko-otè a, kontinye lekti anba a.