KONSÈY LEGAL POU TRAFIK AKSIDANKONSÈY LEGAL SOU AKSIDAN

Gid sa a, sou aksyon sa yo nan aksidan an fèt la:

Si gen yo te blese nan — rele yon Anbilans.

Imedyatman apre aksidan an fèt la, ki kontinye konfòmeman ak kloz 2.5. Règleman yo nan wout la – sispann epi pa manyen machin nan, vire sou alam la; pa deplase nenpòt objè ki gen rapò ak aksidan an fèt la ak pa kite lòt moun fè li.

Pa tonbe nan konvenk «yo konprann san yo pa Polis la», asire w ke w rele lapolis ki nan.

Dosye tout temwen yo nan aksidan an fèt la.

Yo pa montre la polis l ‘ inyorans nan règ yo nan yon Pwotokòl enspektè yo ka sèvi ak.

Pa kite enspektè a pou kont li avèk lòt pati a nan aksidan an fèt la.

Pa montre tou yon bon konesans nan lwa yo ak lòd nan enskripsyon nan aksidan machin. Ti omisyon nan yon enspektè polis la nan preparasyon an nan Pwotokòl la ka ede nan lavni an yo rezoud ka a an favè ou.

Fè asire w ke tout domaj nan otomobil ou anrejistre nan minit yo.

Pa siyen okenn dokiman ki vle di fòt ou si li se pa sa ki espesifye sa ou pa dakò avèk desizyon an nan enspektè a, epi kòm pli vit ke posib, kontakte yon moun kalifye a avoka.