LA SOU ENTÈNÈT KONSILTASYON NAN NOTÈ AKONSILTASYON SOU ENTÈNÈT NOTÈ