REPREZANTASYON NAN TRIBINALREPREZANTASYON NAN TRIBINAL

Sitwayen yo gen dwa pou yo ka fè Zafè yo nan tribinal la pèsonèlman oswa atravè reprezantan.

Pèsonèl patisipasyon nan biznis la nan sitwayen ameriken fè sa ki pa anpeche l nan dwat yo gen sa a lakòz reprezantan

Òganizasyon biznis yo nan tribinal la pa kò yo aji nan pouvwa yo akòde yo pou yo pa lalwa a, lòt legal zak oswa dokiman konstititif yo, oswa reprezantan yo.

Otorite nan dirijan òganizasyon biznis, ki te sipòte pa sètifye dokiman ofisyèl estati nan reprezantan yo, epi si sa nesesè dokiman konstititif yo

Sou non yo nan likide òganizasyon nan tribinal aji kòm reprezantan otorize nan likidasyon nan Komisyon.

Reprezantan ki nan tribinal la kapab dwe kapab moun ki gen byen bay pouvwa sou fè nan biznis yo, eksepte pou sa yo antite (avèk eksepsyon nan ka a nan patisipasyon yo nan pwosesis la kòm reprezantan ki nan kò yo nan ki apwopriye a oswa reprezantan legal):

jij la;

anketè a;

avoka.

Dapre lwa pwosedi nan tribinal ki nonmen yon avoka kòm yon reprezantan nan ka a nan absans la nan reprezantan yo nan moun ki Konsène yo, nan plas yo nan rezidans se enkoni, ak nan lòt ka make pa lalwa