SIT ENTÈNÈT LEGAL GRATIS EDESIT ENTÈNÈT YO NAN ÈD LEGAL GRATIS

pòv yo (per capita revni pi ba pase nivo a sibsistans etabli nan rejyon an);

infirm I ak II gwoup;

granmoun aje ak moun ki andikape k ap viv nan estasyonè établissements nan sèvis sosyal;

timoun ki gen andikap, timoun-òfelen, timoun yo kite san yo pa swen paran yo, kòm byen ke reprezantan yo si yo adrese pou rann nan yon èd legal gratis sou kesyon yo ki konekte ak founi yo ak pwoteksyon nan dwa yo ak enterè lejitim nan sa yo timoun yo;

moun ki vle pran sou edikasyon nan fanmi l pitit la rete san yo pa swen paran yo, si yo aplike pou èd legal gratis sou pwoblèm ki gen rapò ak plasman an nan yon timoun nan yon fanmi pou édikasyon;

précoces, si yo aplike pou èd legal gratis sou kesyon yo ki konekte ak founi yo ak pwoteksyon nan dwa yo ak enterè lejitim nan adopte timoun yo;

minè yo ki fèt nan enstitisyon yo nan sistèm lan nan prevansyon nan neglijans, ak ofans nan minè k ap sèvi fraz yo nan kote a nan privasyon nan libète, osi byen ke reprezantan yo si yo adrese pou rann nan yon èd legal gratis sou kesyon yo ki konekte ak founi yo ak pwoteksyon nan dwa yo ak enterè lejitim nan sa yo minè yo;

sitwayen yo ki soufri soti nan maladi mantal, nan dispozisyon pou swen sante mantal, sitwayen yo rekonèt pa tribinal la kòm enkapab, epi yo reprezantan legal si yo adrese pou rann nan yon èd legal gratis sou kesyon yo ki konekte ak founi yo ak pwoteksyon nan dwa yo ak enterè lejitim nan sa yo sitwayen yo;

sitwayen ki te nan sitiyasyon ijans, la mal, pèdi lojman, ki pèdi konplètman oswa pasyèlman, ak lòt pwopriyete, pèt nan dokiman; mari oswa madanm yo, paran yo, timoun ki nan viktim yo nan dezas la ak nan moun yo ki te depann sou yo;

sitwayen yo, ki moun ki se pèp endijèn nan tout tanp zidòl yo nan rezidans tradisyonèl ak tradisyonèl aktivite ekonomik nan endijèn minorite nan Krasnoyarsk rejyon an, prezève vi tradisyonèl yo, jere ak atizana;

manm yo nan fanmi militè yo, anplwaye yo nan kò Zafè entèn, anplwaye yo nan sèvis la nan ekzekisyon nan pinisyon, anplwaye nan gad nasyonal twoup li yo te mouri (mouri) nan pèfòmans nan devwa yo nan sèvis militè (travay ofisyèl yo)