Sitwayènte Dwa ak ResponsabliteSitwayènte a se an komen fil ki konekte tout Ameriken. Nou se yon nasyon mare pa pa ras oswa relijyon, men pa valè pataje yo nan libète, libète, ak egalite.

Kontribisyon yo nan imigran yo te ede fòm yo ak defini peyi a nou konnen jodi a. Plis pase ane apre fondatè nou an, natiralize kòm sitwayen yo se toujou yon pati enpòtan nan demokrasi nou an. Pa vin yon sitwayen AMERIKEN, ou twò pral gen yon vwa ki soti nan ki nasyon nou an se ki reji.

Desizyon an pou aplike pou li se yon enpòtan yon sèl

Sitwayènte ofri anpil benefis yo ak egalman enpòtan responsablite. Pa aplike, ou ap demontre angajman nou pou sa a peyi a ak fòm nou yo nan gouvènman an. Anba a ou pral jwenn plizyè dwa ak responsablite ke tout sitwayen ta dwe fè egzèsis ak respè. Gen kèk nan sa yo responsablite yo legalman oblije nan chak sitwayen, men tout sont enpòtan pou asire ke Amerik rete yon gratis ak gremesi nasyon