FREE LEGAL HELP

ASISTANS LEGAL GRATIS Dispozisyon ki nan èd legal gratis yo ta dwe baze sou prensip sa yo kòm objektivite, enpasyalite, ponktyalite, egalite nan aksè sitwayen yo asistans ak konfidansyalite nan dispozisyon li yo. Patisipan yo nan piblik la nan sistèm nan èd legal gratis yo pouvwa Egzekitif la otorite yo ak enstitisyon yo sibòdone, pouvwa Egzekitif la otorite yo ki nan manm nan òganizasyon an, gouvènman an biwo legal yo, avoka yo ak notarya An akò ak lwa an kò yo nan nan Egzekitif pouvwa a nan rejyon yo deside etabli si wi ou non yo eta a legal Biwo

FREE LEGAL HELP

ÈD LEGAL GRATIS Sosyal Legal kabinè avoka a bay sèvis legal gratis konsiltasyon ak zafè legal: diskisyon ak bank yo — prè move, menas la nan pèseptè yo, yo gen pwoblèm ak emisyon nan Depo garanti a, enterè ak penalite; viktim yo nan koripsyon, aksyon sa yo ilegal nan ofisyèl yo, ofisye lapolis yo ak otorite yo; travay lwa — abizif lekòl lage pi, labour diskisyon; diskisyon sou la an komen nan privasyon ilegal yo nan pwopriyete dwa sa yo; ak anpil plis. Se pou yo gade enfòmasyon yo nan figi an A vas majorite nan sitwayen yo pa konnen