KONSÈY NAN MEN YON AVOKA

KONSÈY NAN MEN YON AVOKA Konsèy Legal avoka ka oral oswa ekri Konsiltasyon yo nan avoka-a enplike nan legal asistans ak konsiltasyon sou pwoblèm yo ki legal nan sitwayen yo ak moun ki legal yo. An tèm chak jou, yon avoka se yon pwofesyonèl avoka-a nan rezoud pwoblèm ki gen enplikasyon legal Konsiltasyon yo nan avoka-a, konsèp la se yon bagay ki gwo epi yo ka afekte tout aspè nan lavi yo. Se konsa, yon avoka kapab bay konsèy legal sou lwa fanmi, pwopriyete divizyon, oswa konsilte avèk yon avoka nan pwosedi abitraj. Konsèy Legal Kapital ofri sitwayen yo ak

KONSÈY NAN MEN YON AVOKA

KONSILTASYON AK YON AVOKA Nou ka ede w ak sa. Konsèy Legal yo ap pèmèt ou fè fas ak anpil difikilte sa yo legal ak kesyon yo ki leve nan pwosesis la nan jesyon biznis yo ak nan lavi chak jou nan Jeneral. Konsèy Legal se vèbal, alekri oswa nan telefòn konvèsasyon ant kliyan ak avoka-a yo bay pwofesyonèl asistans legal sou pwoblèm divès kalite nan lwa a ki. Nan pwosesis la nan legal, konsiltasyon, kliyan ak avoka a deside si yo kolabore plis sou sa, oswa pou sispann nan èd la nan fòm la nan rekòmandasyon yo. Nou konsilte